Your browser does not support JavaScript!
教務處 
 
教務處
 
試務組

業務內容:

1. 定期考、模擬考、複習考、補考等各項考試。

2. 高三學測指考複習講座。

3. 均質化計畫。

4. 教師專業發展實踐方案。

5. 教師專業學習社群。

6. 學科中心委辦夥伴學習活動。

7. 各項教師研習活動。

8. 國際人文社會實驗班。

序號 標題 日期
1 2017-09-21
2 2017-09-05
3 2017-08-28
4 2017-08-25
5 2017-08-18
6 2017-08-10
7 2016-11-17
8 2016-10-02
9 2016-07-07
10 2016-01-22
11 2015-12-12
12 2014-08-19