Your browser does not support JavaScript!
教務處 
 
教務處
 
試務組

業務內容:

1. 定期考、模擬考、複習考、補考等各項考試。

2. 高三學測指考複習講座。

3. 均質化計畫。

4. 教師專業發展實踐方案。

5. 教師專業學習社群。

6. 學科中心委辦夥伴學習活動。

7. 各項教師研習活動。

8. 國際人文社會實驗班。

聯絡e-mail: research@imail.hchs.hc.edu.tw
序號 標題 日期
1 2018-06-11
2 2018-02-06
3 2018-01-29
4 2018-01-24
5 2018-01-16
6 2018-01-02
7 2017-12-19
8 2017-09-21
9 2017-09-05
10 2017-08-28
11 2017-08-25
12 2017-08-10
13 2016-11-17
14 2016-10-02
15 2016-07-07
16 2016-01-22
17 2015-12-12
18 2014-08-19